Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.12.2014 tarih ve 72 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 72
Rapor Tarihi : 17.12.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360/1116 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ: İBBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 15.09.2014 tarih, 175369-1505 sayılı yazısı.
Başkanlığın şifahi emri ile tarafımızca 22.07.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp II. Etap Uygulama İmar Planı plan notlarında yer alan “Park ve yeşil alanların içinde taban alanı 150 m2’yi geçmeyen ve maksimum 3 katlı her mahallede 1 tane olmak üzere kamu eliyle semt konakları veya muhtarlık yapılabilir” ve 22.09.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp I.Etap Uygulama İmar Planı plan notlarında yer alan “Park ve yeşil alanların içinde taban alanı 150 m2’yi geçmeyen ve maksimum 3 katlı ve plan sınırında bir tane olmak üzere kamu eliyle semt konağı yapılabilir” plan notu maddelerinin “Park ve yeşil alanların içinde taban alanı 150 m2’yi geçmeyen ve maksimum 3 katlı her mahallede kamu eliyle semt konakları (bilgi evi,gençlik merkezi,kültür merkezi,otopark,muhtarlık,sağlık birimi,aşevi,misafirhane,çok amaçlı salon,açık kapalı spor alanı,kreş,idari birimler) yapılabilir” plan notu maddesi şeklinde düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu plan değişikliğine ilişkin ilgi görüş yazısı eki Komisyon Raporu’nda “ … söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür” denmektedir.
Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, ilgi kurum görüşü ve eki komisyon raporu ve plan değişiklik paftaları yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı teklifini oy çokluğu ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 17.12.2014 tarih ve 72 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.