Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 03
RAPOR TARİHİ : 19.12.2014
İLGİ : Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.12.2014 tarih ve 679 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü yazısında; “Kars, Selim Belediyesi, 14.11.2014 tarih ve 142 sayılı yazısında; küreselleşen dünyamızda toplumsal sorunların çözümüne katkı sunmak, farklı kentler arasında diyaloğ zemini kurmak, kültürel ve sosyal işbirliği çözümleri üretmek, belediyecilik hizmetleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak, toplumumuza kültürel ve sosyal faydalar sağlamak ve ilçelerinin ülkemizde daha iyi tanınması amacıyla belediyemiz ile kardeş şehir olmak istedikleri belirtmiş olup, buna istinaden almış oldukları meclis kararı sunulmuştur.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Belediyemizin Kars, Selim Belediyesi ile kardeş şehir olması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemizin Kars, Selim Belediyesi ile kardeş şehir olması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.