Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK + EĞİTİM VE GENÇLİK ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 03
RAPOR TARİHİ : 19.12.2014
İLGİ : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.11.2014 tarih ve 868 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısında; “Eyüp Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile eğitim, öğretim amaçlı işbirliğine dayalı faaliyetlerine ilişkin çalışmalar çerçevesinde ilçe halkına yönelik geleneksel sanatlar ve kültürel alanda eğitim verilmesi, Geleneksel Türk Sanatları ile ilgili kurs, sergi, konferans, seminer, workshop sanatsal etkinlikler düzenlenmesi düşünülmektedir.
Yukarıda bahsedilen sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile karşılıklı protokol imzalanması için Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Müdürlük teklifinde bahsedilen sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile karşılıklı protokol imzalanması için Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Hukuk-Eğitim Gençlik Ortak Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.