Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 21 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 21
RAPOR TARİHİ : 19.12.2014
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.11.2014 tarih ve 1514 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “Belediyemiz Meclis Üyeleri, İştiraki çalışanları ve tüm çalışanlarına Belediyemiz Sosyal Tesislerinde Kurum Kimlik Kartlarını ibraz etmeleri suretiyle % 20 indirim uygulanması, Sosyal Tesislere araç girişlerinde ücret alınmaması hususunda karar alınmak üzere talebimizin Belediye Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; belediyemiz Meclis Üyeleri, İştiraki çalışanları ve tüm çalışanlarına Belediyemiz Sosyal Tesislerinde Kurum Kimlik Kartlarını ibraz etmeleri suretiyle % 25 indirim olarak uygulanması, Sosyal Tesislere araç girişlerinde ücret alınmaması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Hukuk Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 21 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.