Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik+ Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK + EĞİTİM VE GENÇLİK + KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 01
RAPOR TARİHİ : 19.12.2014
İLGİ : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.11.2014 tarih ve 869 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısında; “İlçemizde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bilimsel, kültürel, sanatsal çalışmalar kapsamında “Eyüp Sultan Araştırma Merkezi” kurmayı planlamaktayız.
Söz konusu merkezin işleyişi ve görevleri ile ilgili yönetmelik yazımızın ekinde bulunmaktadır.
Eyüp Sultan Araştırma Merkezi’nin kurulmasına ve bu merkezin yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması hususunda yazımızın Belediye Meclisine sevkini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp Sultan Araştırma Merkezi’nin kurulmasına ve bu merkezin yönetmeliğinin kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Hukuk+Eğitim ve Gençlik+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.