Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün 31.12.2014 tarih ve 300 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.
BAŞKANLIK MAKAMINA
“T.C. Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, 2015 yılı Mali Destek Programları ilan edilmiştir.
Bu kapsamında; Bağımlılığa yönelik Rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, “Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı”na ve Kadın işsizliğini azaltmak, istihdam arttırmak amacıyla “Kadın İstihdamının Arttırılması Mali Destek Programı”na yönelik Proje Yazımı ve başvurusunun yapılması,
Projelerin başvuru sürecinde idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, Projede Eyüp Belediyesi’ni temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Başkan ile birlikte ve ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER’e yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Saygılarımla,”
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 31.12.2014 tarih ve 300 sayılı “Bağımlılığa yönelik Rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, “Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı”na ve Kadın işsizliğini azaltmak, istihdam arttırmak amacıyla “Kadın İstihdamının Arttırılması Mali Destek Programı”na yönelik Proje Yazımı ve başvurusunun yapılması, Projelerin başvuru sürecinde idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, Projede Eyüp Belediyesi’ni temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Başkan ile birlikte ve ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER’e yetki verilmesi”ne ilişkin yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.