Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.01.2015 tarih ve 23 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 23
RAPOR TARİHİ : 08.01.2015
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2014 tarih ve 8425 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında; “Mülkiyeti Vakıflar İdaresine ait olan Eyüp Alibeyköy Mahallesi, 81 pafta, 24 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda yer alan Hatice Sultan Mescidi’nin restorasyonu hususunda bitişinde bulunan mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 24 ada, 1 parsel ile mülkiyeti Vakıflar İdaresine ait olan 24 ada, 3 parselin tevhit işlemlerinin yapılması, ilgili Koruma Bölge Kurulundan restorasyon projesinin onaylatılması, onaylı restorasyon projesi ve kurur kararı doğrultusunda onarının yapılması işi ile ilgili düzenlenen protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Hukuk Komisyonunun 08.01.2015 tarih ve 23 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.