Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 08.01.2015 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 04
RAPOR TARİHİ : 08.01.2015
İLGİ : Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2014 tarih ve 727 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü yazısında; “İlçemizde medfun bulunan ve ilçemize adı verilen Hz. Ebu Eyyup El-Ensari Peygamber Efendimize (S.A.V.) mihmandarlık yapmış büyük sahabelerden birisidir. Büyük sahabelerden biri olan, Peygamber Efendimize (S.A.V.) ve İslam ordularına büyük hizmetleri olan Hz. Safvan Bin Muattal Adıyaman İli, Samsat ilçesinde medfundur.
Her iki ilçenin bu manevi değerlerinin karşılıklı olarak daha etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak, sosyal, kültürel, proje ve hizmet uygulamalarını paylaşmak, yerel yönetimler alanında işbirliğinde bulunarak dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizi geliştirip güçlendirmek amacı doğrultusunda, Belediyemiz ile Adıyaman İli, Samsat İlçe Belediyesinin kardeş şehir olması hususunda makamınızca uygun görülmesi halinde 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (p) bendi gereğince karara bağlanmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemizin Adıyaman İli, Samsat Belediyesi ile kardeş şehir olması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 08.01.2015 tarih ve 04 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.