Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Sağlık Ortak Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK + SAĞLIK ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 01
RAPOR TARİHİ : 19.12.2014
İLGİ : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 27.11.2014 tarih ve 230 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yazısında; “Belediyemiz ve Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi arasında “Evlilik ve Aile Danışmanlığı Merkezi” oluşturulmayı planlamaktayız.
Söz konusu protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne sevkini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz ve Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi arasında “Evlilik ve Aile Danışmanlığı Merkezi” oluşturulmasına ilişkin protokolünün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Hukuk + Sağlık Ortak Komisyonunun 19.12.2014 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.