Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Çevre+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 08.01.2015 tarih ve 13 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ÇEVRE+KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 13
RAPOR TARİHİ : 08.01.2015
İLGİ : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.12.2014 tarih ve 959 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemiz, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ve Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (M.E.M) arasında “Sofrada Sıfır Artık” Proje İşbirliği Protokolü oluşturmayı planlamaktayız.
Söz konusu protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine sevkini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz ile Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ve Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (M.E.M) arasında “Sofrada Sıfır Artık” Proje İşbirliği protokolünün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Hukuk+Çevre+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 08.01.2015 tarih ve 13 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.