Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.01.2015 tarih ve 24 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 24
RAPOR TARİHİ : 08.01.2015
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.12.2014 tarih ve 8774 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: a) 10.10.2014 tarih ve 19140 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak
Müdürlüğü yazısı.
b) 25.12.2014 tarih ve S-13906 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
İlgi (a) sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü yazısında mülkiyeti Belediyemize ait olan Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi 222 ada, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde Zeminaltı Otopark Projesi kapsamında planladığı belirterek konu edilen taşınmazların İdarelerine devirleri istenmektedir.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgi (b) yazısında “Söz konusu edilen 222 ada, 3 parsel; 27.10.2013 t.t. li 1/1000 ölçekli plan tadilatında kısmen Park+Z.O.P. ( Zeminaltı Otopark) alanında, çok küçük bir kısmı yer altı metro istasyonu alanında, 4 ve 5 parsellere ise; 27.10.2013 t.t li 1/1000 ölçekli plan tadilatında Park+ Z.O.P. ( Zeminaltı Otopark) alanında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu edilen taşınmazlarda Avrupa Yakası Raylı Sistemler (Ulaşım Daire Başkanlığı) Müdürlüğü görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.” Denilmektedir.
Bu itibarla Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi 222 ada, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların Zeminaltı Otopark Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devir, tahsis ya da takas edilmesi husususunda 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesine arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi 222 ada, 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların Zeminaltı Otopark Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.
Hukuk Komisyonunun 08.01.2015 tarih ve 24 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.