Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 78 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 78
Rapor Tarihi : 07.01.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661/310/2014/1711 sayı 05.01.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.01.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İLGİ:
a) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 28.06.2013 tarih, 21362969—605.99/TN: 670727-2282-121787 sayılı görüş yazısı
b) İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü’nün 03.07.2013 tarih, 58824655-310/2-1637 TN: 672385 İBB No: 124196 sayılı görüş yazısı
c) İl Sağlık Müdürlüğü’nün 28.06.2013 tarih 18232631/750/59872 sayılı görüş yazısı
ç) İGDAŞ’nin 08.07.2013 tarih, 50.40/43944 sayılı görüş yazısı
d) İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 15.07.2013 tarih, 29609873/310.01/2127 sayılı görüş yazısı
e) İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 01.07.2013 tarih 62024621.754.04/76017 sayılı görüş yazısı
f) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 02.07.2013 tarih 26610 sayılı görüş yazısı
g) İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın 17.07.2013 tarih, 81348688/147/520-38 / 050201 sayılı görüş yazısı
h) BEDAŞ Genel Müdürlüğü, Plan, Proje ve AR-GE Müdürlüğü’nün 12.07.2013 tarih 74263214-603.99.164/016263 sayılı görüş yazısı
ı) İBB Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü’nün 22.07.2013 tarih, 70556362-750/763803/4370 İBB No: 136027 sayılı görüş yazısı
i) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 12.07.2013 tarih 27427 sayılı görüş yazısı
j) Eyüp Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.07.2013 tarih, 45530613-1731 sayılı görüş yazısı
k) Vakıflar Genel Müd. İst. 1. Bölge Müdürlüğü’nün 15.07.2013 tarih, B.02.1.VGM.1.13.01(06).102.99/1407 sayılı görüş yazısı
l) İBB Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü’nün 26.07.2013 tarih, 89156002.03.313.4265 sayılı görüş yazısı
m) İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 10.07.2013 tarih, 66563742/12919 sayılı görüş yazısı
n) Türk Telekomünikasyon A.Ş. İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Erişim Planlama ve Yatırım Müdürlüğü’nün 15.07.2013 tarih, TT.Y.G.BL01.034.01.01/452-4/153756 sayılı görüş yazısı
o) TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2013 tarih, 82967881/754/988-4616 sayılı görüş yazısı
ö) Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orm.böl.Müd. İstanbul Orm. İşlt. Müdürlüğü Kadastro Mülkiyet Şefliği’nin 06.08.2013 tarih, 11160424-22914.1704-3710-5793 sayılı görüş yazısı
p) Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü’nün 29.07.2013 tarih, 83653971-604/118205 sayılı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2013 tarih, 83653971-604/158948 sayılı görüş yazıları
r) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.07.2013 tarih, 11367120-1543 sayılı görüş yazısı
s) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 05.08.2013 tarih 62956595.310.06/1664-145787 sayılı görüş yazısı
ş) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün 04.09.2013 tarih, 47153325-754-524148 sayılı görüş yazısı
t) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 18.09.2013 tarih, 24272852-310.01.04.01-451542 sayılı görüş yazısı
u) Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 08.10.2013 tarih, 97358890-4220-938-13/Eml.Ş.Hrt. sayılı görüş yazısı
ü) Eyüp Belediye Başkanlığı’nın 07.11.2013 tarih ve 2013/250 sayılı Meclis Kararı
v) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 11.12.2013 tarih ve 591849 sayılı nihai görüş yazısı
y) İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 03.12.2013 tarih ve 1201976-4112 sayılı nihai görüş yazısı
z) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 17.12.2013 tarih ve 2608-218510 sayılı görüş yazısı
a1) 22.12.2014 tarih, 91442078-310.01.02/2014/13324/8843 İBB:239918 sayılı İBBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ve eki 09.12.2014 tarih 1784 sayılı Meclis Kararı
15.02.2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp İlçesi, Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı’na yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, yeni düzenlemeler içeren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 1571 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve ilgi a1) yazı eki meclis kararı doğrultusunda yazımız eki plan paftalarında görülen alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı düzenlenmiş olup, paftalar, plan raporu ve İBB Meclis Kararı yazımız ekindedir.
Konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis’e havalesini” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz, yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 1571 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 09.12.2014 tarih 1784 sayılı İBB Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının oy çokluğu ile kabulüne karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.
İmar Komisyonunun 17.12.2014 tarih ve 77 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.