Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 08 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 08
RAPOR TARİHİ : 07.01.2015
İLGİ : Meclis Üyeleri Semih DİKYOL, Murat Güney ESEN, İsmet LAÇİN’in vermiş oldukları yazılı önerge.

KOMİSYON İNCELEMESİ
Yazılı önergede; “5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Eyüp Belediyesi meclis ve komisyon üyelerine kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için Eyüp Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesini yine meclis üyesi Başkan Yardımcılarına 5393 sayılı yasanın 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 i oranında 2015 yılında aylık ödenek verilmesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Eyüp Belediyesi meclis ve komisyon üyelerine kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için Eyüp Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesini yine meclis üyesi Başkan Yardımcılarına 5393 sayılı yasanın 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 i oranında 2015 yılında aylık ödenek verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Plan Bütçe Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 08 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.