Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 11 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 11
RAPOR TARİHİ : 07.01.2015
İLGİ : Meclis Üyeleri Semih DİKYOL, Adem KOÇYİĞİT, Seçkin TURAN, Mehmet BOZKIR ve Önder BENZEŞ’in vermiş oldukları yazılı önerge.

KOMİSYON İNCELEMESİ
Yazılı önergede; “Eyüp ilçemize bağlı mahallelerimizin muhtarlıklarına ait: ADSL, Elektrik, Su, Doğalgaz, sabit telefon, muhtarların kullandığı cep telefonu faturalarının genel toplamının 750,00.-TL’ye kadar olan kısmının belediyemiz bütçesinden karşılanmasını arz ederiz.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; ADSL, Elektrik, Su, Doğalgaz, sabit telefon, muhtarların kullandığı cep telefonu faturalarının genel toplamının 750,00.-TL’ye kadar olan kısmının belediyemiz bütçesinden karşılanması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.01.2015 tarih ve 11 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.