Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. maddesinde yer alan 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre seçilecek olan Denetim Komisyonu üyelikleri için aday belirlenmesi istendi.

Denetim Komisyonuna Önder BENZEŞ, Mevlüde ŞAHİN ve Ali Haydar İŞKAR aday olarak gösterildi.

Önder BENZEŞ, Mevlüde ŞAHİN ve Ali Haydar İŞKAR’ın aday oldukları görülerek, gizli oylamaya sunuldu. Yapılan gizli oylama neticesinde; Denetim Komisyonu üyeliklerine:


Önder BENZEŞ 30 oy,
Mevlüde ŞAHİN 30 oy,
Ali Haydar İŞKAR 22 oy aldıkları görülerek seçilmişlerdir.